Kwaliteit Landbouwbodems in Gelderland

Een duurzaam beheerde en gezonde bodem is van onschatbare waarde. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de huidige als ook gewenste bodemkwaliteit. Voor alle landbouwpercelen in de provincie Gelderland is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht en wordt een onderbouwing gegeven van locatie-specifieke streefwaarden in relatie tot de functies die de bodem levert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het recent ontwikkelde BLN (versie 2) methodiek om de bodemkwaliteit te beoordelen. De functie van de bodem om extra koolstof vast te leggen wordt hierbij verder uitgediept waarbij inzicht wordt gegeven in de aanwezige knelpunten en kansen voor duurzaam bodembeheer. Om de uiteenlopende uitdagingen rondom bodemkwaliteit in het landbouwgebied van Gelderland aan te gaan, is een regionale aanpak nodig die rekening houdt met gebiedsspecifieke uitdagingen en mogelijkheden.

Dowload hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl