Endpoints voor het BodemKwaliteitsPlan

Binnen de PPS Beter Bodem Beheer wordt er gezocht naar methodes om bodemkwaliteit in kaart te brengen en welke maatregelen toegepast kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Daarom is er gewerkt aan de ontwikkeling van het BodemKwaliteitsPlan (BKP) die voorziet in de behoefte van integrale bodemwaardering. Anno 2023 zijn daar allerlei mogelijkheden voor omdat er een breed scala aan bodemtools beschikbaar (en in ontwikkeling) is om bodemeigenschappen te interpreteren en al dan niet advies geven over hoe tot een gewenste situatie te komen. Vanuit de PPS Beter Bodem Beheer wordt deze ontwikkeling gefaciliteerd door de ontwikkeling van ontbrekende algoritmes (met een focus op integraliteit) en het beschikbaar maken van diverse “rekenmodules” via een Application Programming Interface (API). In dit rapport worden zeven tools besproken die toegankelijk zijn gemaakt via van een API zodat ze gebruikt kunnen worden bij het opstellen (dan wel automatiseren) van een BKP.

Auteur(s): Kees van den Dool, Gerard Ros, Sven Verweij

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees van den Dool, e-mail kees.vandendool@nmi-agro.nl, tel. 06 1894 7082