API ontwikkeling voor Bodem Kwaliteitsplan

Duurzaam bodembeheer vereist integrale aandacht voor de fysische, chemische en biologisch bodemkwaliteit. Binnen de huidige bodemadvisering worden vaak nog losse adviezen gegeven voor deze verschillende aspecten. Deze adviezen zijn niet op elkaar afgestemd en kunnen zelfs met elkaar conflicteren. Sinds 2012 is er daarom binnen de PPS Beter Bodembeheer gewerkt aan de ontwikkeling van een BodemKwaliteitsPlan (BKP) die voorziet in de behoefte van integrale bodemwaardering. Er is behoefte aan een eenvoudigere methode voor het verzamelen en evalueren van bodemgegevens in relatie tot het gevoerde management. Een manier om dat te doen is door bodemgegevens en bodemtools beschikbaar te maken middels een Application Programming Interface (API). In dit rapport wordt beschreven wat de gewenste structuur van een API is om deze te kunnen gebruiken voor het BKP.

Auteur(s): Kees van den Dool en Gerard Ros

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees van den Dool, e-mail kees.vandendool@nmi-agro.nl, tel. 06 1894 7082