Gebieds- en bedrijfsgerichte handelingsperspectieven voor een duurzame landbouw in Nederland

De landelijke stikstof-, klimaat- en waterkwaliteitsdoelen voor de landbouw zijn duidelijk, maar hoe kunnen individuele boeren sturen op het gezamenlijk behalen van deze ambities en hoe kan de overheid hen daaraan houden? Samen met drie andere Wageningse wetenschappers ontwikkelde Gerard Ros een concrete aanpak in het essay ‘Gebieds- en bedrijfsgerichte handelingsperspectieven voor een duurzame landbouw’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl