Ammoniak- en broeikasgasemissies van gescheiden mestfracties in een incubatie-experiment

NMI onderzoekt samen met KTC en LBI hoe de dikke mestfractie na scheiding aan de bron opgewaardeerd en toegepast kan worden in ecosysteemdiensten voor klimaat, water en weidevogels. Resultaten van een recent uitgevoerde proef laten zien dat het scheiden van mest aan de bron een groot effect heeft op de emissie van zowel ammoniak als broeikasgassen. De proef laat zien dat deze emissies in meer of mindere mate kunnen worden beïnvloed door het bijmengen van verschillende producten. Onderzocht is wat het effect is van het mengen van klei, stro, zuur, kalk, melasse en natuurmaaisel om stikstof en koolstof in de mest te behouden en emissies te beperken.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329