Legal framework for recycling-derived fertilising products in the EU

renu

Het wetgevingskader op EU-niveau voor de handel en het gebruik van van recycling afgeleide meststoffen binnen NWE en de bestaande wettelijke belemmeringen worden in dit rapport beschreven.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193