Country specific requirements for transfrontier transport and use of recycling-derived fertilisers in NW Europe

renu

Het doel van het NWE-Interreg-project ReNu2Farm is het vergroten van het gebruik en de productie van gerecyclede stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) voor meststoffen in Noordwest-Europa (NWE).

Een goede ontwikkeling van de markt voor biobased, van recycling afgeleide meststoffen wordt onder meer belemmerd door de juridische status van de meststoffen. Omdat de producten vaak worden geproduceerd uit afval of uit dierlijke bijproducten, worden de eindproducten ook beschouwd als afval of dierlijke bijproducten.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193