Maximalisering van gebruik reststoffen: BSF

Het project “Kringlooplandbouw” is onderdeel van het programma Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën. In deze factsheet staan de belangrijkste uitkomsten samengevat over kringlooplandbouw en het gebruik van reststoffen.
Is er een businesscase voor de kweek van black soldier fly (BSF) larven met reststromen uit een mouterij en zetmeelaardappel-verwerkend bedrijf?”

Download hier de factsheet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096