Maximalisering van gebruik reststoffen: BSF

Het project “Kringlooplandbouw” is onderdeel van het program-ma Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën. In deze factsheet staan de belangrijkste uitkomsten samengevat over kringloop-landbouw en het gebruik van reststoffen.
Is er een businesscase voor de kweek van black soldier fly (BSF) larven met reststromen uit een mouterij en zetmeelaardappel-verwerkend bedrijf?”

Download hier de factsheet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096