Maximalisering van gebruik reststoffen: ASL

Het project “Kringlooplandbouw” is onderdeel van het programma Innovaties Biodiversiteit Veenkolo-niën. In deze factsheet staan de belangrijkste uit-komsten samengevat over kringlooplandbouw en het gebruik van reststoffen. Is er een businesscase voor het gebruik van ammoniumsulfaat-oplossing (ASL) als kunstmestvervanger?”

Download hier de factsheet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776 of  Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096