Update nitraatuitspoelings-model Limburg

Het nitraatuitspoelingsmodel dat ontwikkeld is voor Zuid-Limburg is geüpdatet op basis van extra teeltgegevens en nitraatmetingen van de jaren 2018 tot 2020. Hiervoor zijn de gewasspecifieke uitspoelingsfracties opnieuw gekalibreerd. Door de droge weerjaren zijn voor de toegevoegde gewassen de uitspoelfracties gemiddeld 10% hoger geworden in vergelijking met de uitspoelfracties die zijn gekalibreerd op de periode 2008 tot en met 2017. De modelnauwkeurigheid blijft vergelijkbaar.

Referentie

Ros GH, de Pater J & E Kusters (2022) Update uitspoelingsfracties nitraatmodel Zuid-Limburg, Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1857.N.21, 14 pp.

Het rapport is hier te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e- mail gerard.ros@nmi-agro.nl