Nitraatmetingen Limburg

Om inzicht te krijgen op de risico’s van nitraatuitspoeling naar het grondwater op de percelen in eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg zijn de nitraatconcentraties in het bodemvocht van 39 percelen gemeten. In vrijwel alle percelen lag de nitraatconcentratie in het bodemvocht onder de norm van 50 mg NO3 L-1, zowel in natuurlijke systemen als in extensief beheerde landbouwpercelen. Het N-overschot (N-bemesting min N-output via de opbrengst) op de agrarische percelen was positief gecorreleerd met de nitraatconcentratie in het uitspoelende bodemvocht. Om het risico van nitraatuitspoeling laag te houden, is het van belang de N-balans op peil te houden door de bemesting op agrarische percelen te blijven sturen.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yuki Fujita, e-mail yuki.fujita@nmi-agro.nl