Pilot Open Bodemindex

Een verkenning naar de bijdrage van de bodem aan grondwaterkwaliteit,

Duurzaam bodembeheer is relevant voor de kwaliteit van de bodem en de leefomgeving, en heeft daarbij ook invloed op het grond- en oppervlaktewater. Er zijn in de afgelopen jaren diverse methodes ontwikkeld om bodembeheer en bodemkwaliteit te beoordelen in het licht van een duurzame landbouw. De Open Bodemindex (OBI) is binnen Nederland de standaard om betrouwbaar de kwaliteit van de bodem te beoordelen. Vanuit Vitens is de vraag gekomen om de OBI uit te breiden voor de rol die de bodem heeft in het beschermen van het grondwater. Samen met onderzoekers, boeren en beleidsmakers zijn daarom drie functies ontwikkeld voor de grondwateraanvulling, de stikstof-efficiëntie en het uitspoelingsrisico van gewasbeschermingsmiddelen. Deze functies dragen bij aan het in kaart brengen van synergiën en trade-offs van bodembeheer in relatie tot landbouwkundige functies en grondwaterbescherming. Hiermee kunnen betere afwegingen worden gemaakt in keuzes rondom duurzaam bodembeheer om zo de kwaliteit van bodem en grondwater ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Auteur(s): Kees van den Dool (NMI); Gerard H. Ros (NMI); Jeroen J.M. Geurts (KWR); Arnaut H. van Loon (KWR)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl