Gewasbescherming bij voederbieten: zet in op mechanische onkruidbestrijding

De belangstelling voor het hoge productieve gewas voederbieten neemt toe. Dit komt omdat het voor een deel krachtvoer kan vervangen en zo bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat en een meer circulaire bedrijfsvoering met lagere footprints. Voor een hoge opbrengst dienen alle teeltaspecten op orde te zijn. Ook de gewasbescherming verdient aandacht, met als uitdaging om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan met de juiste aanpak en strategie.

In de Folder voederbiet kunt u hier meer over lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096