Opties voor opname van plant-biostimulanten in de Nederlandse Meststoffenwet

Nederland moet de EU-verordening inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten 2019/1009, de ‘Fertilising Products Regulation’ (FPR), implementeren in de Meststoffenwet. De FPR introduceert de productfunctiecategorie ‘biostimulant voor planten’. Tot op heden kent in het kader van de Meststoffenwet plant-biostimulant geen vorm van regulering in Nederland. Het Nederlands bedrijfsleven heeft het ministerie van LNV verzocht meer biostimulanten te reguleren dan FPR zal aanwijzen. Dit rapport verkent vormen van regulering van biostimulanten in Nederland. De drie hoofdopties zijn: 1) implementatie van de FPR; alleen producten met CE-markering zijn toegestaan (restrictief); 2) implementatie van FPR; daarnaast zijn producten zonder CE-markering toegelaten zonder nadere regulatie van plant-biostimulanten in vrij handelsverkeer (liberaal, continuering huidige beleid); en 3) overname van FPR, aanvullend regulatie van plant-biostimulanten zonder CE-markering op de Nederlandse markt, mits deze voldoen aan vereisten die in MW worden gesteld. Verder geeft het rapport een inschatting van de grootte van de markt van biostimulanten en inzicht in de wensen van het bedrijfsleven omtrent biostimulanten op basis van consultaties. Het rapport geeft ten slotte een verduidelijking van de afbakening tussen biostimulanten, andere bemestingsproducten en gewasbeschermingsmiddelen.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193 of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776