Bodemkoolstof – Carbon Farming

Landbouwbodems kunnen bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering door atmosferische CO2 op te slaan. NMI heeft een methode ontwikkeld die robuust, betaalbaar en breed toepasbaar is. Daarmee brengt ze koolstofboeren (carbon farming) binnen handbereik. Een verhoging van bodem organische stof brengt andere voordelen met zich mee betreffende de bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid tegen klimaatverandering.

NMI Methode koolstofbepaling

De NMI Wageningen SoilCASTOR (Soil Carbon Stock pRotocol) maakt gebruik van een combinatie van satellietdata, veldmetingen met de AgroCares Handheld sensor en machine learning. Deze unieke aanpak zorgt ervoor dat de koolstofopslag snel en betaalbaar kan worden bepaald. Deze methode is op bedrijfsniveau toepasbaar. Voor gebieden van 20 hectare of groter is er slechts een monster per twee hectare nodig. Dit komt neer op 15-30 minuten werk door een analist per hectare. NMI werkt momenteel aan een aanpak om deze stappen verregaand te automatiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globaal en lokaal

De koolstofopslag kan robuust worden bepaald op gebieden vanaf twintig hectare en voor projecten vanaf enkele honderden hectare en is zo ook binnen handbereik voor kleine tot middelgrote bedrijven. In de opzet van het ‘slimme leren’ of wel machine learning zorgt NMI dat ook de kleine verschillen op lokale schaal goed worden vastgelegd. Dit wordt gedaan door de globale datasets en lokaal gemeten data complementair in te zetten.

Partnerschappen en samenwerkingen

Klimaatverandering tegengaan vereist samenwerking van veel verschillende partners. NMI werkt samen met boeren, carbon credit certificerende organisaties, universiteiten, ecosysteem dienstverleners en banken om carbon farming mogelijk te maken.

Praktijkvoorbeelden en gerelateerde projecten

De NMI Koolstofmethode kan worden toegepast op globaal niveau op bijna alle grondsoorten. Momenteel lopen er projecten in de VS, EU en Afrika. Grondsoorten waarop gemeten kan worden is zeer divers, van zandig tot kleirijk en inclusief (gedegradeerde) veengronden. Naast de focus op koolstof bied NMI ook ander tools aan om uitdagingen op het gebied van water, nutriënten en bodemvruchtbaarheid aan te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de Organische Stof balans (OS-Balans), het BedrijfsBodemWaterPlan, Biochar en verschillende projecten op bodemkwaliteit en waterkwaliteit.

NMI werkt nu aan een uitbreiding met een Descision Support Tool (DST) om het voor landgebruikers te helpen optimale beslissingen te nemen om koolstofopslag te verhogen. Deze DST toont de  potentiële koolstofvastlegging op basis van verschillen in gewasrotatie, bemesting en bodembeheer.

Wetenschappelijke publicaties

Fujita Y, Verweij SE, Ros GH, Van Doorn M & TS van der Voort (2021). Carbon monitoring in soil – Proof of Concept; A testcase for multiple fields in the United States. Nutrient Management Institute BV, Wageningen, Rapport 1651.N.21, 18 pp.

Fujita Y, Verweij SE & GH Ros (2021). Development Carbon Monitoring Protocol. A testcase for three farms in the Netherlands, Nutrient Management Institute BV, Wageningen, Rapport 1831.N.21, 31 pp

Lessmann M, Ros GH, MD Young & WD de Vries (2021) Global variation in soil carbon sequestration potential through improved cropland management. Global Change Biology 28,3,1162-1177.

Young MD, Ros GH & W de Vries (2021) Impacts of agronomic measures on crop, soil, and environmental indicators: A review and synthesis of meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment 319, 107551.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Voort, e-mail Tessa.vandervoort@nmi-agro.nl, tel. 06 4226 5790