Effect MgCl2 verrijkte mest op bodem en gewas

Door toevoegen van MgCl2 aan mest ontstaat struviet. Een deel van de in de mest aanwezige ammonium wordt daarin vastgelegd. Daardoor neemt de ammoniakemissie af. Wel neemt door het toevoegen van MgCl2 aan mest het Mg-gehalte van mest sterk toe. Van belang is daarom na te gaan wat de effecten zijn van met Mg-verrijkte mest voor het milieu en de bodem- en de gewaskwaliteit. In deze studie wordt daar nader op ingegaan.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096