Report on mineral nutrient composition of analysed recycling-derived fertilisers

Europa vraagt om kritische aandacht voor het ongepast beheer van nutriënten die voortkomen uit verschillende biomassastromen. Een van de belangrijkste stappen om de veiligheid van het milieu te waarborgen, is het sluiten van de nutriëntenkringloop en zo het efficiënte gebruik van deze nutriënten te garanderen. De transformatie van Europa naar een meer circulaire economie kan worden bereikt door nutriënten terug te winnen en te hergebruiken uit biomassastromen zoals dierlijke mest, rioolslib en voedselafval, wat een grote bijdrage kan leveren aan de verbetering van de efficiëntie van het nutriëntenbeheer.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776