Klimaatmaatregelen en waterkwaliteit

In opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de LTO, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Witteveen+Bos heeft het NMI onderzoek uitgevoerd naar de potentie en effecten van maatregelen tegen bodemdaling in de polders grenzend aan de Wieden en Weerribben. Uit het onderzoek komt sterk naar voren dat voor het kiezen van passende klimaatmaatregelen het uitvoeren van een gedegen gebiedsanalyse noodzakelijk is, waar onder andere de bodemopbouw, dikte en diepte van veenlagen, hydrologie en het agrarisch management moet worden onderzocht.

Auteur(s): Debby van Rotterdam (NMI), Maarten van Doorn (NMI), Casper Cusell (Witteveen+Bos)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329) of Maarten van Doorn, e-mail maarten.vandoorn@nmi-agro.nl, tel. 06 3055 6999