Effecten van organische reststoffen op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid

Er is toenemende aandacht voor het gebruik van reststoffen in de landbouw. Deze reststoffen kunnen nuttige effecten hebben op de bodem, zoals verhoging van het organische-stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid, en versterking van de ziektewering en het bodemleven. Daarnaast kunnen er ook bepaalde risico’s zijn, zoals een risico op nitraatuitspoeling en op verontreinigingen.

Auteur(s): A.J. Termorshuizen en R. Postma

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776