Tegengaan van pitrus in weidevogelgraslanden

Op 26 februari 2020 heeft bij de provincie Noord-Holland een inspirerende bijeenkomst plaatsgevonden over pitrus in weidevogelgraslanden. De achtergrond van de bijna 90 deelnemers variëerde van beleid, terreinbeherende natuurorganisatie, agrariër, particuliere natuurbeheerder, agrarisch collectief tot onderzoeker en adviseur.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329