Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun interacties op de gewasopbrengst en –kwaliteit

Deze studie gaat in op interacties tussen elementen als K, Mg, Ca, N, Cl en in hoeverre deze van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen. De werkingsmechanismen worden toegelicht. Voor belangrijke akkerbouwgewassen als aardappel en suikerbieten wordt nagegaan hoe deze onder Nederlandse omstandigheden kunnen uitwerken en of dit gevolgen dient te hebben voor de bemestingsadvisering. De gangbare bemestingsadvisering is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een minimum hoeveelheid van een nutriënt beschikbaar moet zijn in de bodem voor een goede opbrengst. Daarnaast is er een alternatieve benadering waarbij nutriënten als K, Mg, Ca in een vaste verhouding in de bodem aanwezig moeten zijn. Hier wordt nader op ingegaan.

Download hier het uitgebrachte rapport en lees hier het nieuwsbericht van Handboek Bodem en Bemesting

Auteur(s): Wim Bussink, Johan Specken, Janjo de Haan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096