BedrijfsBodemWaterPlan

In samenwerking met ZLTO, het Louis Bolk Instituut, provincie Noord-Brabant en de Brabantse water-schappen is een integraal BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) ontwikkeld waarmee het mogelijk is om per bedrijf maatwerk te leveren om bij te dragen aan schoon grond- en oppervlaktewater, voldoende water-vasthoudend en bufferend vermogen en een hoge benutting van nutriënten. Het faciliteert daarmee het gesprek tussen agrariër en adviseur als ook de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met de BBWP is het mogelijk om de huidige bijdrage van agrariërs aan allerlei maatschappelijke opgaves zichtbaar te maken als ook om gericht te sturen op verbetering van de bodemkwaliteit.

Download hier het uitgebrachte rapport

Auteur(s): Gerard Ros en Sven Verweij (NMI), Nick Quist (ZLTO), Nick van Eekeren (LBI)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812