Effecten van (blad)bemesting met sporenelementen

Het belang van sporenelementen in de akkerbouw is evident. De behoefte, dosis en toedieningswijze (via de bodem of het blad) leiden in de praktijk tot discussie. Het ‘Handboek Bodem en bemesting’ geeft hierin adviezen op basis van in het verleden verzamelde informatie. De praktijk is ondertussen veranderd en er zijn veel bladmeststoffen op de markt gekomen. Of de adviezen in het handboek moeten worden aangepast en in welk opzicht, wordt in dit rapport beschreven op basis van een literatuuronderzoek en praktijkervaringen.

Auteur(s): Harm Brinks (Delphy), Debby van Rotterdam (NMI), Saskia Houben (Delphy)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329