Landbouwkundige waarde mestbewerkingsproducten

Binnen het project Next Level Mestverwaarden zijn in 2019 op basis van de nutriënten- en organische stofbehoefte bij een aantal grondgebruik/gewas-situaties in Nederland en Europa een aantal perspectiefvolle PMC’s (combinaties mestproduct en toepassingsgebied/regio) vastgesteld. Op basis van de samenstelling van de gebruikte grondstoffen (varkensmest en dikke fractie van varkensmest) en de massabalansen van de benodigde mestbewerkingsprocessen is een verwachte samenstelling (nutriënten en organische stof) afgeleid. Om draagvlak en markt te creëren voor deze deels nieuwe mestproducten is een modelachtige beoordeling uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen van de potentiële landbouwkundige waarde van de producten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR),  Wageningen Plant Research, in het kader van de publiek private samenwerking (PPS) NL Next Level Mestverwaarden (AF-18136)

U kunt hier het uitgebrachte rapport downloaden

Auteur(s):  W. van Dijk (Wageningen University & Research), R. Postma (Nutriënten Management Instituut), J. Roefs (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776