Contaminanten en wetgeving bij mestproducten

Belangrijke aspecten voor de mogelijkheden om de producten uit mestverwaarding te verhandelen en toe te dienen zijn de eventuele aanwezigheid van contaminanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De mogelijke bottlenecks dienen voor deze aspecten in een vroeg stadium in beeld gebracht te worden, zodat daar op kan worden geanticipeerd. Het voorliggende rapport is daarom gericht op de volgende aspecten:

  • In beeld brengen van de verwachte gehalten aan contaminanten in de producten, zoals zware metalen, chemische verontreinigingen, antibiotica en micro-organismen.
  • Opsporen van mogelijke bottlenecks in de (toekomstige) regelgeving die het verhandelen en toepassen van producten als meststof kunnen belemmeren in de verschillende regio’s.
  • Aangeven van mogelijkheden om de bottlenecks t.a.v. contaminanten en regelgeving op te heffen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), business units Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research, in het kader van de publiek private samenwerking (PPS) NL Next Level Mestverwaarden (AF-18136)

U kunt hier het uitgebrachte rapport downloaden

Auteur(s): R. Postma (Nutriënten Management Instituut), P.A.I. Ehlert (Wageningen Environmental Research), W. van Dijk (Wageningen Plant Research) J. Roefs (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding), L.R. Gollenbeek (Wageningen Livestock Research)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776