Behoefte mestbewerkingsproducten in Nederland en Europa

In 2019 is het onderzoeksprogramma NL Next Level Mestverwaarden opgestart dat tot doel heeft emissiearme bemestingsproducten uit dierlijke mest te ontwikkelen waarmee de noodzaak van aanvullend bemesten met kunstmest afneemt en die bijdragen aan een goede bodemkwaliteit. De vraag naar bemestingsproducten door gebruikers, veehouders akkerbouwers, staat hierbij centraal. In de onderhavige deelstudie is gekeken naar behoefte in zowel de Nederlandse als de Europese landbouw. Bij de laatste is vooral gekeken naar de perspectieven voor mestproducten in Duitsland, Frankrijk en Polen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR),  Wageningen Plant Research, in het kader van de publiek private samenwerking (PPS) NL Next Level Mestverwaarden (AF-18136)

U kunt hier het uitgebrachte rapport downloaden

Auteur(s): W. van Dijk (Wageningen University & Research), R. Postma (Nutriënten Management Instituut), L.R. Gollenbeek (Wageningen University & Research), P. Mostert (Wageningen University & Research),  J. Roefs (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding), N. Verdoes (Wageningen Univerisity & Research)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776