Proefpolder Kringlooplandbouw

Het veenweidegebied in West-Nederland kampt met grote opgaven, waaronder het afremmen van de bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem. Daarbij is ook het toekomstperspectief van de melkveehouderij in het geding. In 2016 heeft een breed consortium van private en publieke partijen, van waterschappers en ondernemers, adviseurs en onderzoeksinstellingen het initiatief genomen om een zogenoemde ‘proefpolder’ in te richten om de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage te beproeven, te evalueren, en bij positieve resultaten breed uit te rollen naar alle agrarische ondernemers in het veenweidegebied. De proefpolder kringlooplandbouw is gestart in 2017 en loopt tot en met 2020 in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen rondom de Gagelweg. De voorliggende rapportage beschrijft de verzamelde informatie en integreert deze informatie om gericht te kunnen sturen op een betere waterkwaliteit.

Auteur(s): Gerard Ros, Merel Hondebrink

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812