Protocols for the evaluation of the agronomic value of recycling-derived fertilisers

In het kader van de Circulaire Economie wordt een transitie gemaakt naar een sterkere en meer circulaire economie waar grondstoffen duurzamer worden gebruikt. Momenteel gebruiken boeren in de landen van Noordwest-Europa (NWE) voornamelijk onbehandelde dierlijke mest en minerale meststoffen om hun gewassen te bemesten. Hieraan zijn echter verschillende milieu- en ecologische problemen verbonden: emissies naar het milieu, hoog energieverbruik voor de productie van minerale stikstof (N) als kunstmest, afhankelijkheid van niet-hernieuwbare mijnbouw en geïmporteerde hulpbronnen (fosfor (P) en kalium (K)). Tegelijkertijd eindigen nutriënten als afval en worden ze niet teruggevoerd naar de voedselproductie: stedelijk afval zoals rioolslib, voedsel en groenafval. Daarom moet de Circulaire Economie ook leiden tot toenemende recyclingpercentages van de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Het NWE Interreg-project ReNu2Farm is gericht op het stimuleren van het duurzame gebruik van recycling afgeleide meststoffen (RDF’s), om zo te leiden tot een vermindering van het gebruik van niet-gerecycleerde nutriënten in Noordwest-Europa.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776