Field evaluation of N losses associated with organic inputs

In het kader van bodemkwaliteit en klimaatverandering krijgt de verhoging van het organische stofgehalte in de bodem veel aandacht. Een van de methoden om het gehalte aan organische stof in de bodem te verhogen, is het verhogen van de input van organische RDF’s. Dit mag echter niet leiden tot nadelige effecten op het milieu, bijvoorbeeld door een toename van de nitraatuitspoeling.
Om die reden zijn in de periode 2018-2019 de potentiële nitraatuitspoelingsverliezen die samenhangen met verschillende aanvoer van organisch materiaal via RDF’s onderzocht in veldexperimenten in Nederland. De opzet van de veldexperimenten wordt beschreven in het voorafgaande protocol.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776