Waardenetwerk Limburg

Limburg heeft ruim 500 melkveebedrijven. De afgelopen jaren is de nitraatuitspoeling gedaald. Gemiddeld wordt voldaan aan de norm van 50 milligram NO3 per liter. Op een derde van het zandareaal wordt de norm nog overschreden Vooral bij de maisteelt is het risico op uitspoeling hoog. Daarom is met subsidie van de provincie Limburg in 2018 met 10 melkveehouders uit Noord-Limburg het Waardenetwerk “Meer maatwerk met N-bemesting & gewas-management op melkveebedrijven” gestart.

Bekijk hier een uitgebrachte flyer over dit onderwerp

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096