Uitmijnen van voormalige landbouwgrond in het Drents-Friese Wold

Omvorming van landbouwpercelen naar soortenrijke graslanden en heide vereist een forse reductie van de hoeveelheid voedingsstoffen, waaronder fosfaat, in de bodem. Uitmijnen, een bijzondere vorm van verschralen, is een geschikte methode om versneld fosfaat uit de bodem te trekken. In het Drents-Friese Wold wordt uitmijnen in samenwerking met agrariërs toegepast om 300 ha voormalige landbouwgrond voor te bereiden op natuurontwikkeling.

Lees hier het gehele in het Vakblad voor Natuur, Bos en Landschap van juni 2019 verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp.

En hier kunt u de eindrapportage downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776