Voederbietenteelt in Gelderland: mogelijk areaal en voetprint van de teelt

Een van de deelvragen in het project “Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet” is welk areaal aan voederbieten is mogelijk in Gelderland en wat betekent dat voor de CO2-, stikstof-en watervoetafdruk.

Voederbieten waren tot 50 jaar geleden een belangrijk voedergewas. Door de opkomst van de goed gemechaniseerde maisteelt verdween de arbeidsintensieve en deels ziektegevoelige teelt geleidelijk uit het rantsoen. De laatste jaren neemt de interesse voor de teelt toe. Het gewas biedt mogelijkheden als krachtvoervervanger. Er zijn nieuwe rassen met hoge opbrengsten en lagere ziektegevoeligheid. De teelt en oogst zijn nu goed gemechaniseerd. Voederbieten passen ook goed in een beleid naar een meer circulaire economie en meer gewasdiversificatie vanuit het Europese Landbouwbeleid. Bovendien kan het gewas bijdragen aan een aantrekkelijker landschap met meer kansen voor de flora en fauna. Een van de deelvragen in her project “Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet” is welk areaal aan voederbieten is mogelijk in Gelderland en wat betekent dat voor de CO2-, stikstof-en watervoetafdruk.

Auteurs:  ir. K. van Duijvendijk, dr.ir. D.W. Bussink

Download hier het rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096