Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie

Eind maart 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken, thans het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besloten om de mestverdelingsmodule van INITIATOR verder te laten ontwikkelen en uit te laten bouwen tot een volwaardig instrument dat snel en actueel inzetbaar is voor studies waarin effecten van mestregelgeving en landbouwstructuur op de waterkwaliteit en de emissies naar de lucht worden berekend.

Dit rapport geeft een beschrijving van een aangepaste versie van de mesttoediening- en beweidingsmodule van het model INITIATOR. Deze aangepaste module zal ingezet worden om de ruimtelijke verdeling van mesttoediening en de ammoniakemissie te berekenen voor het AURIUS-model en het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM). De resultaten worden  voor AERIUS berekend voor gridcellen van 100m x 100m en voor LWKM voor gridcellen van 250m x 250m. De aanpassingen hebben betrekking op de berekeningsprocedures, het ruimtelijke schaalniveau en de harmonisatie van de gebruikte basisgegevens. INITIATOR is door deze aanpassingen in staat op een snelle manier jaarreeksen met mestverdelingen en ammoniakemissie op nationale schaal te berekenen.

Auteurs:  Hans Kros, Jaap van Os, Jan Cees Voogd, Piet Groenendijk (Wageningen Environmental Research), Cor van Bruggen (CBS), Romuald te Molder (RIVM) en Gerard Ros (NMI)

Download hier het rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel.  2951 3812