Kringlooppakket in de praktijk – resultaten 2018

In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Het kringlooppakket bestaat uit een vijftal ‘altijd goed’ maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er vier van de vijf ‘altijd goed’ maatregelen worden uiegevoerd. De maatregelen zijn gerelateerd aan bemesting, bodem en gewasmanagement. Het pakket heeft tot doel de agrarisch ondernemer te motiveren een extra stap te zetten met kringlooplandbouw.

Lees hier het verhaal van deelnemer Hugo Spruijt, melkveehouder in Zegeveld

Auteurs: Debby van Rotterdam (NMI),  Wim Honkoop (PPP-Agro), José van Miltenburg (in naam van Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen en Annemarie Koelemeijer (Agrarisch collectief Water, Land en Dijken)

Download hier het rapport en bekijk hier de flyer Kringlooppakket

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl