MaxiMi, op weg naar resultaatgestuurd mestbeleid?

Eind 2017 heeft het ministerie van EZ een Hackathon georganiseerd om slimme oplossingen te bedenken voor het mestprobleem in Nederland. Het winnende team – onder leiding van het NMI – kwam met een innovatief concept dat de innovatiekracht van ondernemers benut met slim gebiedsgericht beheer van mest en mineralen.

Het concept heet MaxiMi, een afkorting voor ‘Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)inspanning’. MaxiMi heeft de ambitie om de huidige input gestuurde mestaanpak te vernieuwen via een resultaat-gestuurde benadering waarbij de waterkwaliteit (voor zowel grond als oppervlaktewater) sturend is voor het agrarisch management. Dit betekent een verschuiving van Compliance naar Environmental Performance en tevens van publieke naar private sturing (controle en handhaving) met mogelijkheden voor horizontaal toezicht door de overheid. De aanpak maakt gebruik van sensoren én een op data gebaseerd (en zelflerend) machine learning systeem waarmee perceelskenmerken, bodembeheer en bemesting (lees: maatregelen) gekoppeld worden aan de waterkwaliteit in het gebied. MaxiMi biedt zo een op feiten gebaseerd handelingsperspectief voor de ondernemer en stimuleert duurzaam management. De data zijn daarnaast beschikbaar voor adviesdiensten gericht op effectieve managementbeslissingen. Zo wordt de innovatiekracht van de sector ingezet om landbouwkundige bedrijfsdoelen te integreren met gebiedsdoelen voor waterkwaliteit.

Auteurs: Gerard H. Ros (NMI), Henk Janssen (WEnR), Nicole Bartelds (De Databoerin) en Henri Holster (WLR)

Naast deze publicatie is het concept van MaxiMi gepresenteerd op:

  • De datadag van het ministerie van Economische zaken (download hier)
  • Het CAPIGI congres in Amersfoort op 10 april 2018 (download hier)
  • Een lunchlezing bij LNV op 25 februari 2019 (download hier)

Het rapport is hier te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812