Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen.

Onder de titel “Factsheets maatregelen BOOT-lijst” heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht verleend tot het uitvoeren van een project waarin zoveel als mogelijk eenduidige informatie over maatregelen wordt samengevat in factsheets. De factsheets moeten zo concreet mogelijk aangeven wat een agrariër kan doen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Het project is uitgevoerd door Stichting Wageningen Research (Wageningen Plant Research en Business Unit Agrosystems Research) in samenwerking met Wageningen Environmental Research, Nutriënten Management Instituut, Louis Bolk Instituut en Deltares.

U kunt het rapport hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 7103 7096