Toetsen en normeren stabiliteit van bodemverbeteraars

De stabiliteit en de N-mineralisatiesnelheid van organische stof kunnen direct bepaald worden met een door Milieutechnologie van Wageningen Universiteit (WU-MT) ontwikkelde respiratietest, waarbij de zuurstofconsumptie bepaald wordt via meting van de drukval met het OxitopÒ meetsysteem.

In deze test wordt onder gestandaardiseerde condities de afbraaksnelheid van organische stof en de stikstoflevering gemeten. Deze test kan tevens worden gebruikt om de huidige stabiliteitsbepaling voor composten (de Rottegradmethode) in de context van BOOM te vervangen door de respiratietest. Deze test is door de wetenschappelijke wereld geaccepteerd en voorgedragen door de Europese Unie en vastgelegd in de standaard-analysemethoden voor compost in Duitsland en VS.

Het Ministerie van LNV is in deze methode geïnteresseerd en heeft Nutriënten Management Instituut NMI daarom opdracht gegeven om middels een project, samen met de sectie WU-MT, uitwerking te geven aan de volgende doelen:

  1. Toepassing van de stabiliteitstest op basis van zuurstofconsumptie voor het vergelijken van zowel de afbraak/stabiliteit als de N-mineralisatie van verschillende bodemverbeteraars: GFT-, groen-, en schorscompost, champost, tuinturf (veen) en zuiveringsslib.
  2. Relateren van de gevonden waarden van stabilisatiegraad en N-mineralisatie aan de landbouwkundige waarde en aan milieuhygiënische consequenties van de beschouwde bodemverbeteraars.
  3. Onderlinge vergelijking en positionering van de bestudeerde bodemverbeteraars op basis van de resultaten van doelen 1 en 2.
  4. Vertaalslag maken richting normstelling en standaardisatie: wat is een stabiele bodemverbeteraar en wat niet en waar is dat op te baseren?

Auteur(s): dr.ir. S.W. Moolenaar (NMI), dr. A.Veeken (WU-MT), ir. R. Postma (NMI)

Het rapport kunt u hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776