Menukaart voor beoordeling hoogwaardig hergebruik grond en bagger

Rivierslib wordt vaak beschouwd als een afvalstof en wordt hierdoor gestort of benut voor laagwaardige toepassingen zoals het verondiepen van plassen. Slib bevat echter grondstoffen die van waarde kunnen zijn voor het verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwgronden. . Rijkswaterstaat is daarom initiatiefnemer van een project dat de kansen van rivierslib als bodemverbeteraar onderzoekt. Samen met Witteveen+Bos heeft NMI de huidige markt voor bodemverbeteraars in kaart gebracht.

Auteur(s): S.H. Lieten (W+B) en L. van Schöll (NMI)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193