Influence of growing Eucalyptus trees for biomass on soil quality

Het HIP-project onderzoekt de duurzame productie van biokerosine voor de luchthavens van São Paulo en Rio de Janeiro.

De grondstof wordt geproduceerd in de regio’s Minas Gerais, Campinas en Rio Grande do Sul. De vereiste toename van de productie van biomassa kan worden bereikt door een hogere productie-efficiëntie en uitbreiding van het gebied dat wordt gebruikt voor de productie van biomassa.

De eerste vereist een verandering in managementpraktijken, de tweede impliceert een verandering in landgebruik. We richten ons vooral op de effecten van beide maatregelen op de bodemkwaliteit. De gewassen die het meest veelbelovende potentieel vertonen vanuit een bio-engineering en economisch perspectief zijn Eucalyptus en dennen (beide inclusief oogstresiduen), suikerriet (inclusief bagasse), Macauba (Acrocomia aculeata; ara palm, Grugru palm) en, minder belangrijk, soja, oliepalm (inclusief residuen) en rijststro. We presenteren hier de resultaten van een deskstudie met als doel het effect van geïntensiveerd landbeheer en veranderingen in landgebruik op de bodemkwaliteit te kwantificeren, met Eucalyptus als primair voorbeeld.

Auteur(s):  E. Pernilla Brinkman (NIOO-KNAW), Romke Postma (NMI), Wim H. van der Putten(NIOO-KNAW) en Aad J. Termorshuizen (SoilCares)

Het rapport kunt u hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776