Economic feasibility, climate benefits and cultural acceptability of exporting struvite from Europe to West Africa for use as a fertilizer

Samen met Wageningen Plant Research heeft NMI gewerkt aan een verkenning van de economische en milieukundige aspecten van de export van struviet naar West Afrika.

Struviet (magnesium ammonium fosfaat) wordt op steeds meer waterzuiveringen geproduceerd uit afvalwater. Door het overschot aan fosfaat uit mest in de Nederlandse landbouw is er hier echter nauwelijks vraag naar.

De fosfaatgehaltes van landbouwgronden in West Afrika zijn in het algemeen zeer laag, waardoor fosfaatbemesting tot grote opbrengststijgingen kan leiden. Gezien het beperkte aanbod aan betaalbare fosfaatmeststoffen in West Afrika, lijken er kansen te zijn voor struviet. Doel van de studie was derhalve om economische mogelijkheden van de export van struviet van Nederland (afkomstig van Waterschap Vallei en Veluwe) naar West Afrika te verkennen en de effecten op broeikasgasemissies te vergelijken met die van het toepassen van gangbare fosfaatkunstmest. Geconcludeerd werd dat de economische perspectieven goed zijn en dat het de broeikasgasemissie verlaagt, maar dat de mogelijkheden voor export sterk worden verbeterd als het product de status van EG-meststof krijgt.

De studie is uitgevoerd in opdracht van Climate KIC, een Europees netwerk dat ten doel heeft om kennis te vertalen in economisch haalbare producten en diensten die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Het rapport kunt u hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776