Maatregelen om ammoniakverliezen in de rundveehouderij te beperken

Een te hoge stikstofdepositie bedreigt de biodiversiteit van natuurgebieden. Door het wegvallen van de Programmatische Aanpak Stikstof (N) in 2019 wordt er hard gezocht naar oplossingen om de emissie van ammoniak (NH3) en NOx te verlagen. Van de totale N-depositie is 43% afkomstig van de veehouderij via de uitstoot van NH3 (RIVM, 2019). Binnen de veehouderij is 58% van de NH3-emissie afkomstig uit de rundveehouderij, waarvan ongeveer 50% uit stal en opslag, 45% tijdens toediening van (drijf)mest en 2% via beweiding. In deze factsheet geven we een overzicht van technische maatregelen die effectief en op redelijk korte termijn implementeerbaar zijn om de emissie van NH3 in de melkveehouderij met zeker 25-35% te verlagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096