Naar een nieuw kalibemestingsadvies voor snijmaïs

In 2015, 2016 en 2017 hebben Wageningen Livestock Research (WLR) en Nutriënten Management Instituut (NMI) gezamenlijk veldonderzoek uitgevoerd naar het effect van kali (K) bemesting op snijmaïs. In een voorstudie bleek dat het K-bemestingsadvies voor snijmaïs aan vernieuwing toe was (http://edepot.wur.nl/187039). Op basis van deze voorstudie is het veldonderzoek ontworpen en uitgevoerd. De proeven zijn uitgevoerd door de proefbedrijven Unifarm (Wageningen), Vredepeel (Vredepeel) en Kooijenburg (Marwijksoord) .

Met de resultaten hebben WLR en NMI een nieuw K-bemestingsadvies opgesteld. Dit was in nauwe samenwerking met de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV). De CBGV is een initiatief van LTO en wordt door ZuivelNL gefinancierd. De resultaten van de veldproeven en het daaruit voortkomende bemestingsadvies zijn in plenaire vergaderingen van de CBGV gepresenteerd en besproken.

Het K-bemestingsadvies is in voorjaar 2019 geïntroduceerd tijden de jaarlijkse thema-middag van de CBGV en gepubliceerd in de Adviesbasis Bemesting voor Grasland en Voedergewassen (www.bemestingsadvies.nl).

Het project is volledig gefinancierd door ZuivelNL.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7103