Bronnenanalyse Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. Ter voorbereiding van de SGBP3 wil het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard beter inzicht krijgen in de nutriëntenbelasting in het beheersgebied.

Om dit inzicht te verbeteren is door Wageningen Environmental Research en het NMI in 2018/ 2019 een studie uitgevoerd om de omvang van de nutriëntenbelasting, de mogelijke bronnen en de stuurbaarheid ervan te kwantificeren. In dit onderzoek is de nutriëntenbelasting voor de periode 2000-2013 gekwantificeerd voor een negental polders in het landelijke gebied van Schieland.

Ter voorbereiding op deze studie is ruimtelijke expliciet inzicht gegeven in die bodemkenmerken die van invloed zijn op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater (Verweij et al., 2018). De resultaten van deze studie kunt u hier downloaden.

De gebiedsbrede analyse naar bronnen en routes via het ECHO-instrumentarium komt binnenkort online.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sven Verweij, e-mail sven.verweij@nmi-agro.nl, tel. 1174 9506