Benut N-meststoffen optimaal

Voor de groei van gras is stikstof (N) en in het voorjaar vaak ook zwavel (S) nodig als aanvulling op dierlijke mest. De minerale N-meststof wil je zo optimaal mogelijk inzetten voor én een hoge voederwaarde en opbrengst én minimale N- verliezen. Een goede benutting van de N uit kunstmest is mogelijk door de juiste N-meststof en toedieningsvorm te kiezen.

Bekijk hier de door de CBGV uitgebrachte flyer “Benut N-meststoffen optimaal, te beginnen in het voorjaar”

en hier de Handleiding betere mestbenutting

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096