Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland

In opdracht van Productschap Zuivel is in deze studie nagegaan hoe de bodemvruchtbaarheid en voederwaardekwaliteit zich vanaf 2000 tot nu toe heeft ontwikkeld en wat de verschillen zijn tussen regio’s.

Hiervoor is een analyse uitgevoerd van de gegevens van het reguliere grond- en gewasonderzoek van BLGG AgroXpertus voor de periode 2000-2012. Per grondsoort op landelijk niveau en per LEI-gebied worden de gemiddelde bodemparameters direct beschikbaar fosfaat (P-PAE), totaal beschikbaar fosfaat (P-AL), N-totaal, organische stofgehalte, CN–quotiënt en pH gepresenteerd.

Auteurs: Martien de Haas, Debby van Rotterdam en Wim Bussink

Lees hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329