Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft LEI Wageningen UR en NMI (Nutriënten Management Instituut) gevraagd hoe de markt voor herwonnen nutriënten zich ontwikkelt wanneer er geharmoniseerde productspecificaties voor organische meststoffen gelden en wanneer kunstmestvervangers gemaakt uit dierlijke mest, wettelijk gelijk zijn gesteld aan kunstmest.

De invloed van het wegvallen van die regelgeving is beperkt. De omvang van de verwerking van mest tot mineralenconcentraten zal wat toenemen, de kosten van export van mestproducten zullen iets lager worden en de poorttarieven van mestverwerkers kunnen met 1-2 euro per ton mest dalen (5-10%).
In de beleidsdiscussie in het kader van circulaire economie (nationaal en Europees) worden mogelijkheden aangegeven voor hergebruik van nutriënten ten behoeve van groene groei. Het gebruik van mestverwerkingsproducten kan een belangrijke bijdrage leveren aan groene groei.

Auteur(s): Harry Luesink (LEI), Romke Postma (NMI), Marie-Jose Smits (LEI), Laura van Schöll (NMI) en Tanja de Koeijer (LEI)

U kunt het rapport hier downloden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776