Hergebruiksmogelijkheden houtas als meststof

Ondernemingen met biomassaverbrandinginstallaties zijn geïnteresseerd in de mogelijke toepassing van houtassen als (kalk)meststof.

Daarbij speelt naast een verbetering van de business case (minder afzetkosten voor de assen) ook de wens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (sluiten van kringlopen) een rol. Naast een directe toepassing als (kalk)meststof wordt het gebruik van houtassen als grondstof voor (kalk)meststoffen en verwerking in compostproducten als potentiële toepassing gezien.

Het rapport geeft een indicatie van perspectiefvolle toepassingen van houtas als (grondstof voor) meststof. Daarbij wordt zowel nagegaan of de directe toepassing als meststof mogelijk is of dat een toepassing als grondstof voor meststoffen (bijvoorbeeld compost) meer perspectief biedt. Daarbij wordt een antwoord gegeven op de vraag naar de mogelijkheden om houtas toe te passen als meststof of grondstof voor meststoffen binnen de wet- en regelgeving, inclusief aangrijpingspunten voor de acties die daarvoor nodig zijn, voor zover mogelijk.

Auteurs: Laura van Schöll en Romke Postma

Lees hier het uitgebrachte rapport