Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen

Bij partijen verantwoordelijk voor de communale afvalwaterketen staat duurzaamheid en kringloopsluitingen waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd), sterk in de belangstelling.

Al enige jaren worden technieken en concepten ontwikkeld, er zijn ook al enkele initiatieven ontwikkeld. De keuze om over te gaan tot terugwinning van fosfor en de plaats in de keten waar dit het beste kan plaats vinden wordt niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden maar ook door omgevingsfactoren. Zoals de kwaliteitseisen aan het fosforhoudende product en de landbouwkundige, wettelijke en organisatorische mogelijkheden om een product in de markt te kunnen afzetten, hetzij als eindproduct, hetzij als halffabricaat voor de kunstmestindustrie.

In deze studie zijn naast de technische aspecten ook de omgevingsfactoren met betrekking tot wet- en regelgeving en marktaspecten in beeld gebracht. Totale hergebruikketens zijn geformuleerd die een startpunt kunnen vormen voor waterschappen ter ondersteuning van besluitvorming óf en op welke wijze tot fosforterugwinning kan worden gekomen.

Auteurs: Geert Notenboom (Grontmij Nederland bv) Lideke Vergouwen (Grontmij Nederland bv) Christa Morgenschweis (Grontmij Nederland bv) Laura van Schöll (NMI) Romke Postma (NMI)

Lees hier het uitgebrachte rapport