Bodem en kringlopen in Flevoland

De kwaliteit van de bodem in Flevoland is in gevaar, aldus de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding in 2015. Een belangrijke oorzaak voor deze achteruitgang is dat betrokkenen in de agrarische keten het belang van de bodem weliswaar erkennen, maar geen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Na het verschijnen van deze publicatie zijn diverse stakeholders in Flevoland samen gaan werken aan Bodem & Water. Binnen deze context heeft het NMI diverse studies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit en de daaraan gekoppelde waterkwaliteit.

Eind 2017 is voor de Noordoostpolder informatie opgevraagd uit agrarische meetnetten om zo inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie in het organische stofgehalte (Ros et al., 2017). Deze kunt u hier downloaden.

Op 16 januari 2018 is een presentatie gegeven over de huidige toestand van Bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder als ook over de rol van bodembeheer voor schoon grond- en oppervlaktewater. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Op 29 september 2018 is een presentatie gegeven over Bodemkwaliteit & Kringlopen op een thema- en discussieavond in Swifterbant. U kunt deze presentatie hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812