Het grote Bodemonderzoek

Het Grote Bodemonderzoek is het eerste grote landelijke onderzoek naar bodembeheer door boeren, uitgevoerd onder bijna 2000 boeren in januari 2018. De aanleiding voor dit onderzoek is de veronderstelling dat de kwaliteit van de bodem wereldwijd verslechtert door onder andere uitputting van nutriëntenvoorraden, een dalend humusgehalte, bodemvervuiling, verlies van biodiversiteit, verdroging, bodemverdichting en bodemerosie.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06  2903 7096